Ranking

ACADEMIC EXCELLENCE

  • Nitika Midha GOLD MEDALLIST OF BJ(MC) BATCH (2005-2008)
  • Jyoti Soor GOLD MEDALLIST OF BJ(MC) BATCH (2003-2006)
  • Shruti Nagpal : GOLD MEDALLIST OF BJ(MC) BATCH (2002-2005)

BJMC 2002 - 2005 Batch (Semester Wise Break up)

Semester Univ. Rank Roll no Name Percentage
1 Sem 1 60/VIC/2002 Divya Kapoor 88.50
2 46/VIC/2003 Sonam Taneja 86.50
3 25/VIC/2004 Shruti Nagpal 86.40
4 73/VIC/2005 Neetu Budhiraja 85.30
Semester Univ. Rank Roll no Name Percentage
2 Sem 1 25/VIC/2004 Shruti Nagpal 93.43
2 60/VIC/2002 Divya Kapoor 90.14
3 70/VIC/2002 Shreya Malik 89.43
4 46/VIC/2003 Sonam Taneja 89.14
5 45/VIC/2002 Ashima Singh 88.29
6 73/VIC/2005 Neetu Budhiraja 86.57
Semester Univ. Rank Roll no Name Percentage
3 Sem 1 25/VIC/2002 Shruti Nagpal 93.30
2 60/VIC/2002 Divya Kapoor 91.50
3 33/VIC/2002 Hemant Vashisth 88.60
4 46/VIC/2002 Sonam Taneja 88.00
5 45/VIC/2002 Ashima Singh 86.40
6 17/VIC/2002 Manasvi Maheshwari 85.00
7 70/VIC/2002 Shreya Malik 84.80
8 31/VIC/2002 Nikhil Gulati 84.30
9 41/VIC/2002 Prabhjyot Kaur 83.90
10 29/VIC/2002 Priyanka Jain 83.10
11 13/VIC/2002 Anindita Datta 82.50
11 26/VIC/2002 Sakshi Chadha 82.50
12 30/VIC/2002 Amit Rana 81.60
12 64/VIC/2002 Reena Paulose 81.60
12 73/VIC/2002 Neetu Budhiraja 81.60
13 32/VIC/2002 Nidhi Bhasin 81.50
14 44/VIC/2002 Rohini 81.30

BJMC 2003 - 2006 Batch

Semester Univ. Rank Roll no Name Percentage
1 Sem 1 0541772403 SHIKHA ARORA 89.57
2 0871772403 JAYOTI SOOR 87.14
3 0721772403 SHIPRA WADHWA 87.00
4 0331772403 TANYA GROVER 86.86
5 0291772403 DEEKSHA CHAMOLA 86.29
6 0931772403 PALLAVI KHURANA 86.14
7 0941772403 DEEPIKA BATRA 86.00
8 0161772403 ASHWIN SRIRAM GOPAL 85.57
9 0771772403 SHIFALI BANSAL 85.29
10 0461772403 NEHA GERA 85.00
11 0341772403 GAURAV DUA 84.57
11 0501772403 ASHISH KUMAR 84.57
12 0151772403 PRINCE SHADWAL 84.29
12 0811772403 RATNESH SHARMA 84.29
12 0891772403 PRAGYA SAINI 84.29
13 0561772403 ANKIT SAWHNEY 83.57